Verksamheten på Skärgårdsskolan i Houtskär fortsätter relativt normalt under sommaren 2020 och vi ser fram emot en fin säsong, men anpassar oss till situationen med Covid-19. Vi följer aktivt med myndigheternas instruktioner och rekommendationer gällande säkerhetsavstånd, gästantal m.m. och ser till att alla kan besöka oss säkert under sommaren.

Våra byggnader möjliggör att grupper kan hållas små och vid behov helt separerade från varandra för att minimera riskerna för virusspridning. Vi utarbetar nya modeller för matservering i mindre grupper på flera olika ställen och förbättrar möjligheterna till bl.a. handtvätt. Större gemensamma program kan hållas utomhus med rejäla säkerhetsavstånd mellan deltagarna.

Vi ses i skärgården på sommaren!