Houtskärs Kyrkliga Folkhögskola r.f. högtidlighåller minnet av skolstarten för 80 år sedan, den 1 november 1939, med ett
SAMKVÄM fredagen den 1 november 2019 kl. 19.30 i Församlingshemmet

Program:
Allsång: De komma från öst och väst
Hälsningsord: Styrelsens ordförande Rune Johansson
Musikprogram
Festtal: F.d. rektor Jan Gräsbeck under rubriken ”HKF:s placering i tiden”
Allsång
Återblick på skolans 50 års jubileum via videoinspelning
Avslutning med kaplan Jeanette Lagerroos
Kaffeservering
Alla hjärtligt välkomna!

HKF

Bild: Houtskärs Lokalhistoriska Arkiv