Att bo i gamla hus

Föreläsning och diskussionstillfälle måndagen den 9.9 klockan 15-18 på Skärgårdsskolan, Näsbyvägen 259, Houtskär.
Kaffeservering – Fritt inträde – Välkomna!

Föreläsare

John Björkman
Paula Saarento
Charlotta Berlin

Huslig kultur i skärgården – är ett projekt under den tvåspråkiga byggnadsvårdsföreningen Curatio som arbetar för att öka kännedom om det Åboländska byggnadsarvet. Föreningen ordnar sensommaren 2019 tre föreläsningstillfällen där man vill förmedla kunskapen om vad som kan vara bra att tänka på då man bor i gamla hus -Vilket underhåll krävs? Vad skall man se efter då man köper ett gammalt hus? osv. Efter föreläsningarna vill vi också samla in lokala byggnadstraditioner och historier om gamla hus i bygden.
Föreläsningstillfällena är tvåspråkiga.

www.facebook.com/Huslig-Kultur-i-Skärgården-101176301256378/

huskultur@curatio.fi