Kontaktuppgifter

Skärgårdsskolan
Näsbyvägen 259
21670 Houtskär

Jani Karlsson

Jani Karlsson / enhetschef

Tfn. 040 5593735

E-post: jani [at] skargardsskolan.fi