HANDBOLLSLÄGER PÅ HÖSTLOVET

I samråd med PIF ordnar vi Handisläger ute i Houtskär under höstlovet.

Lägret är från torsdag 12.30 till lördag 14.00.

Med Buss kommer du lättast ut till lägret och hem igen.

Bussen går 9.50 från Bustis och stannar på vår gård 12.15 och bussen tillbaka går 14.10 och återvänder till Bustis 16.45.

anmälan: under Kurser.